عقد تفـاهم نامه انجمن با فرهنگسراهای شهـرداری تبریز


عقد تفـاهم نامه انجمن با فرهنگسراهای شهـرداری تبریز

با هدف : مهـارت آمـوزی و کـار آفرینی و استفـاده از کارگاه ها و کلاس ها در 110 رشته های مختلف 

 

شماره حساب
کمک به خانواده های زندانیان


شماره کارت بانک مهر ایران :          3645 0474 7370 6063
شماره کارت بانک ملی :                4634 9904 9975 6037
شماره حساب بانک ملی :                      0105924719000
 

 

تماس با ما
آدرس : تبریز ـ جاده ائل گلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ اول کوی مخابرات پلاک  22  
تلفن روابط عمومی :  0413 382 62 53
تلفن مدیر اداری :      0413 382 63 70

تلفنخانه : 0413 382 63 24                   
مددکاری :0413 382 62 38                  
فکس :0413 382 63 61