جذب مساعدت خیر محترم جناب آقای حاج احد گلزاری مدیریت محترم مرکز اقامتگاه میان مدت تولد دوباره


جذب مساعدت خیر محترم جناب آقای حاج احد گلزاری مدیریت محترم  مرکز اقامتگاه میان مدت تولد دوباره

شماره حساب
کمک به خانواده های زندانیان


شماره کارت بانک مهر ایران :          3645 0474 7370 6063
شماره کارت بانک ملی :                4634 9904 9975 6037
شماره حساب بانک ملی :                      0105924719000
 

 

تماس با ما
آدرس : تبریز ـ جاده ائل گلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ اول کوی مخابرات پلاک  22  ـ  انجمن حمایت از زندانیان
تلفن دفتر : 338 26 253 
تلفنخانه : 338 26 324   
مددکاری :338 26 238  
فکس :338 26 361