جذب همکاری صنایع شکلات صدف تکین تبریز جهت اشتغال خانواده مددجویان


به منظور ایجاد اشتغال خانواده های مددجویان و اعلام آمادگی شرکت تولید صنایع شکلات صدف تکین تبریز مبنی بر بکارگیری تعدادی از خانواده مددجویان توافقنامه همکاری منعقد گردید.

شماره حساب
کمک به خانواده های زندانیان


شماره کارت بانک مهر ایران :          3645 0474 7370 6063
شماره کارت بانک ملی :                4634 9904 9975 6037
شماره حساب بانک ملی :                      0105924719000
 

 

تماس با ما
آدرس : تبریز ـ جاده ائل گلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ اول کوی مخابرات پلاک  22  
تلفن روابط عمومی :  0413 382 62 53
تلفن مدیر اداری :      0413 382 63 70

تلفنخانه : 0413 382 63 24                   
مددکاری :0413 382 62 38                  
فکس :0413 382 63 61