جذب مساعدت و همکاری خیریه حضرت علی اکبر (ع)


به منظور ارایه خدمات رفاهی ، اجتماعی ، پزشکی برای خانواده های هدف و نظر به اشتراک کارهای خیرخواهانه فی ما بین موسسه خیریّه حضرت علی اکبر (ع) مدیریت محترم موسسه خیریه حضرت علی اکبر (ع) موافقت نمودند در خصوص خدمت رسانی مشترک با انجمن کمال همکاری و مشارکت را بعمل آورند.

 

   

 

شماره حساب
کمک به خانواده های زندانیان


شماره کارت بانک مهر ایران :          3645 0474 7370 6063
شماره کارت بانک ملی :                4634 9904 9975 6037
شماره حساب بانک ملی :                      0105924719000
 

 

تماس با ما
آدرس : تبریز ـ جاده ائل گلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ اول کوی مخابرات پلاک  22  
تلفن روابط عمومی :  0413 382 62 53
تلفن مدیر اداری :      0413 382 63 70

تلفنخانه : 0413 382 63 24                   
مددکاری :0413 382 62 38                  
فکس :0413 382 63 61