جذب مساعدت دکتر محمدعلی ورکوهی جهت درمان رایگان خانواده مددجویان


به منظور پوشش خدمات بهداشتی و درمانی خانواده های مددجویان ، جناب آقای دکتر محمدعلی ورکوهی جراح دندانپزشک موافقت خود را با معاینه و درمان رایگان بیماران معرفی شده از طرف انجمن حمایت زندانیان در زمینه دندانپزشکی اعلام نمودند.

 

   

 

شماره حساب
کمک به خانواده های زندانیان


شماره کارت بانک مهر ایران :          3645 0474 7370 6063
شماره کارت بانک ملی :                4634 9904 9975 6037
شماره حساب بانک ملی :                      0105924719000
 

 

تماس با ما
آدرس : تبریز ـ جاده ائل گلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ اول کوی مخابرات پلاک  22  
تلفن روابط عمومی :  0413 382 62 53
تلفن مدیر اداری :      0413 382 63 70

تلفنخانه : 0413 382 63 24                   
مددکاری :0413 382 62 38                  
فکس :0413 382 63 61