جذب مشارکتهای مردمی

 • عقد تفاهم نامه با خیر بزرگوار جناب آقای علی اصغر برزگر اکرامی مدیر عامل محترم قوطی تبریز

  مشاهده
 • عقد تفاهم نامه همکاری با خیر بزرگوار جناب آقای ابراهیم صدیقی

  مشاهده
 • عقد تفاهم نامه همکاری انجمن با خیر بزرگوار و مدیر عامل محترم کارخانه بشارت

  مشاهده
 • عقد تفاهم نامه همکاری با خیر گرامی خانم دکتر رویا باقر نژاد

  مشاهده
 • عقد تفـاهم نامه انجمن با فرهنگسراهای شهـرداری تبریز

  مشاهده
 • عقد تفاهم نامه انجمن با مدیریت محترم ائل گلی

  مشاهده
مشاهده جذب مشارکتهای مردمی

شماره حساب
کمک به خانواده های زندانیان


شماره کارت بانک مهر ایران :          3645 0474 7370 6063
شماره کارت بانک ملی :                4634 9904 9975 6037
شماره حساب بانک ملی :                      0105924719000
 

 

تماس با ما
آدرس : تبریز ـ جاده ائل گلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ اول کوی مخابرات پلاک  22  
تلفن روابط عمومی :  0413 382 62 53
تلفن مدیر اداری :      0413 382 63 70

تلفنخانه : 0413 382 63 24                   
مددکاری :0413 382 62 38                  
فکس :0413 382 63 61