ضرورت کمک به خانواده زندانیانبا عنایت و سفارشات مؤکد دین مبین اسلام در خصوص نقش انسان در کمک به دیگران و دستگیری از نیازمندان، ضرورت کمک به خانواده های زندانیان مشخص می شود. آنان که سرپرست و نان آور خانواده شان قادر به تأمین نیازهای مادی و معنویشان نبوده و در تنگنا و مضیقه قراردارند با حمایت از این خانواده ها علاوه بر آنکه از دستورات مکتب حیات بخش اسلام پیروی شده و اجر دنیا و آخرت را برای خود تضمین می کنیم، موجب کاهش بسیاری از مشکلات جامعه و آسیب های اجتماعی در این زمینه خواهیم بود. چرا که بر طبق آمار، یکی از مهم ترین آسیبهای اجتماعی که می تواند تمام ابعاد زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد عدم توجه به خانواده های بزهکارانی است که در زندان بسر می برند.

این امر باعث شده زمینه ارتکاب وقوع انواع جرم از سوی خانواده های زندانیان افزایش یابد بطوری که این موضوع توجه بسیاری از جامعه شناسان ، مددکاران و صاحب نظران را سوی خود جلب کرده است.

بر همین اساس است که انجمنهایی با نام انجمن حمایت از زندانیان با فلسفه وجودی حمایت از خانواده زندانی و رسیدگی مادی و معنوی به جهت مصون ماندن خانواده بزه دیده از خطرات احتمالی و شکستهای بعدی تأسیس شده است.

شماره حساب
کمک به آزادی مددجویان
0105924719000 بانک ملی سیبا

6037997599044634  شماره کارت

تماس با ما
آدرس: تبریز،جاده ائل گلی،فلکه خیام،35 متری سینا،اول کوی مخابرات پ 22  ، انجمن حمایت از زندانیان
تلفن: (41)3 3826324
مددکاری: (41)3 3826238
فکس: (41)3 3826361